English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT182.1.
Jelzet: BmT 182/1.
Településnév: Rudabánya
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa terreni Rudó Bányensis
Készítette: Kubányi Márton
Dátum: 1788.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 80x50 cm
szabálytalan alakú

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.