English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT18.
Jelzet: BmT 18.
Településnév: Borsodgeszt
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mappa terreni possesionis Geszt…
Készítette: Losonczi János regni Hungariae geometra
Dátum: 1778.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 95x59 cm
Másolat. Gleiszner Ingenieur

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.