English |  Magyar  

BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]BMT [ Levéltárunkban őrzött kéziratos térképek. (törzsanyag) ]
15-6BMT175.2.I.
Jelzet: BmT 175/2.
Településnév: Kondó, Sajóivánka
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: I. Mappa terreni praedii Ludna…
Készítette: Losonczi János caesareo-regius geometra
Dátum: 1786.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Térkép címe: II. Mappa praedii Harnócz…
Készítette: Jánky Péter jur. geometra
Dátum: 1775.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 80x54 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.