English |  Magyar  

Levéltári kalauz [ Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely ]Levéltári kalauz [ Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely ]
Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely
A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár iratainak és történetének ismertetése.

"A sátoraljaújhelyi levéltár története évszázadok óta összefonódott a zempléni táj és a megye egykori székhelyének, Sátoraljaújhelynek történetével.
Zemplénben mindig nagy becsben tartották a levéltárat, ezt támasztja alá Kazinczy Ferenc egyik 1812-ben írott levele, melyben idézi gr. Esterházy József főispánt, aki így nyilatkozott az Archívumról: „Ő. Excellentiája az Archívumról beszéllt, ’s azt mondta, hogy a’ Vármegyének legféltőbb kincse”. Ennek a kincsestárnak a bemutatására vállalkozik levéltár-ismertetőnk, amely szeretné bemutatni intézményünk történetét, értékeit minél szélesebb körben."
Oláh Tamás

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.