English |  Magyar  

MSZMP Hanggyűjtemény [ MSZMP-üléseken készült felvételek az 1958 és 1967 közötti időszakból. ]MSZMP Hanggyűjtemény [ MSZMP-üléseken készült felvételek az 1958 és 1967 közötti időszakból. ]
  Kategória Fájl Méret Letöltések
1958. szeptember 18. Aktívaértekezlet
1. napirend: A választások politikai előkészítő munkája
2. napirend: A gazdasági helyzetről, a termelőszövetkezeti mozgalomról, a népi ellenőrzési bizottságokról
3. napirend: A választások politikai és szervezeti kérdései
9 171,66 Mb 1002
1962. április 25-26. Kibővített pártbizottsági ülés
1. napirend: Mezőgazdaságunk továbbfejlesztésével kapcsolatos további feladataink
2. napirend: Pártunk VIII. kongresszusa tiszteletére indítandó munkaversennyel kapcsolatos feladataink
3. napirend: Külpolitikai kérdések
19 488 Mb 4293
1961. december 1. Kibővített pártbizottsági ülés
1. napirend: Az SZKP XXII. Kongresszusának tanuláságai
12 314,15 Mb 1137
1962. augusztus 19. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Tájékoztató a Központi Bizottság 1962. június 16-18-i üléséről
3 76,73 Mb 264
1962. szeptember 28. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Kongresszusi irányelvek ismertetése
5 98,4 Mb 416
1962. október 26. Pártértekezlet
1. napirend: A megyei pártbizottság beszámolója a végzett munkáról
2. napirend: A megyei revíziós bizottság jelentése
3. napirend: A megyei pártbizottság, a revíziós bizottság és a kongresszusi küldöttek megválasztása
19 322,9 Mb 1954
1963. január 7. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Az országgyűlési és tanácsi választások előkészítése és feladatai
2. napirend: 1962. gazdasági év eredményei, az 1963. évi népgazdasági feladatok
7 103,66 Mb 627
1963. január 31. Rónai Sándor
Rónai Sándor választási beszéde fiatalok részére
2 25,45 Mb 170
1963. február 8. Kádár János
Kádár János beszéde a miskolci DIMÁVAG-ban
3 61,52 Mb 297
1963. április 6. Pártbizottsági ülés
1. napirend: A MSZMP Központi Bizottsága határozatának ismertetése
2. napirend: Az országgyűlés munkája
2 24,34 Mb 211
1963. április 18. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Beszámoló a megye mezőgazdasága 1962. évi munkájáról és 1963. évi feladatairól
10 229,53 Mb 1037
1963. július 11. Pártbizottsági ülés
1. napirend: A megye mezőgazdasági termelésének főbb irányelvei, a lejtős területek termelési lehetőségei és fejlesztésének feladatai
2. napirend: A megyei pártbizottság 1963. II. félévi munkaterve
3. napirend: Szervezeti kérdések
7 133,54 Mb 634
1963. november 1. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Időszerű gazdasági kérdések
2. napirend: Szervezeti kérdések
10 188,37 Mb 931
1963. december 6. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Az MSZMP Politikai Bizottsága 1963. szeptember 24-i ülésén a munkásőrség szervezési kiképzési, szolgálati rendszerének továbbfejlesztésére hozott határozatából fakadó feladatok ismertetése
2. napirend: Tájékoztató az MSZMP KB 1963. december 5-én tartott ülésének munkájáról.
4 60,56 Mb 402
1963. december 27. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Az ipar és a mezőgazdaság 1963. évi tervteljesítése és az 1964. évi feladatok
2. napirend: A pártbizottság 1964. I. félévi munkatervének a megvitatása.
3/1. napirend: Személyi kérdések
3/2. napirend: Szervezeti és egyéb személyi kérdések
3 64,25 Mb 241
1964. január 13. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Feladatok az 1964. évi népgazdasági tervek végrehajtása
8 156,09 Mb 690
1964. március 11. Pártbizottsági ülés
1. napirend:Az MSZMP Központi Bizottsága 1964. február 21-i ülésén „A mezőgazdaság helyzetéről és fejlesztésének további feladatairól” hozott határozatából fakadó megyei feladatok
2. napirend:Az MSZMP Központi Bizottság 1964. február 20-i ülésén „Az építőipar munkájáról” hozott határozatából fakadó megyei feladatok
3 68,42 Mb 261
1964. március 11. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Az MSZMP Központi Bizottsága 1964. február 21-i ülésén „A mezőgazdaság helyzetéről és fejlesztésének további feladatairól” hozott határozatából fakadó megyei feladatok
2. napirend: Az MSZMP Központi Bizottság 1964. február 20-i ülésén „Az építőipar munkájáról” hozott határozatából fakadó megyei feladatok
7 145,01 Mb 646
1964. május 20. Pártbizottsági ülés
1. napirend: A megyében folyó javító szolgáltató tevékenység fokozásáról és egyes tanácsi vállalatok összevonásáról
2. napirend: Tájékoztató az időszerű mezőgazdasági kérdésekről
5 90,87 Mb 376
1964. július 22. Pártbizottsági ülés
1. napirend: A megyei pártbizottság II. féléves munkaterve
2. napirend: A pártbizottságok és az alapszervezetek feladatai az alapszervi vezetőségek újjáválasztásában
3. napirend: Szervezeti kérdések
4. napirend: Tájékoztató az időszerű politikai és gazdasági kérdésekről
3 49,75 Mb 234
1964. október 22. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Jelentés a Központi Bizottság 1962. február 9-i és 1963. december 5-i (megyei pártbizottság 1964. január 13-i) határozata végrehajtásának tapasztalatairól
2. napirend: Szóbeli tájékoztató az időszerű mezőgazdasági munkák állásáról
3. napirend: Javaslat a tag- és tagjelölt-felvételi munkára
8 166,74 Mb 811
1964. október 26. Rendkívüli kibővített pártbizottsági ülés
1. napirend: Az SZKP Központi Vezetőségében beállott változásokról
3 69,97 Mb 281
1964. december 22. Pártbizottsági ülése
1. napirend: Tájékoztató az MSZMP Központi Bizottsága 1964. december 8-9-10-i üléséről
2. napirend: Javaslat a megyei vezető pártszervek 1965. első félévi munkatervére
3. napirend: Javaslat a Politikai Bizottság 1964. május 13-i, a pártapparátus szervezeti felépítéséről, munkamódszeréről és munkarendjéről szóló határozata végrehajtására
4. napirend: Káderkérdések
4 81,31 Mb 379
1965. január 15. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Az 1964. évi munka főbb tapasztalatai és az 1965. évi népgazdasági feladatok
2. napirend: A megyei revíziós bizottság elnökének szóbeli tájékoztatója az 1964. évi munkáról
3. napirend: Személyi javaslatok
7 136,23 Mb 649
1965. február 22. Műszaki vezetőknek tartott előadás
Az előadás témája: A műszaki fejlesztés helye a társadalmi termelésben és irányításának elméleti és szociológiai problémái
4 109,69 Mb 358
1965. február 27. Pártbizottsági ülés
1. napirend: A nőmozgalom helyzete és feladatai
2. napirend: Tájékoztató a Központi Bizottság által kiemelt megyei beruházásokról
3. napirend: Szervezeti kérdések
5 116,81 Mb 447
1965. március 19. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Tájékoztató a Központi Bizottság 1965. március 11-13-i üléséről
2 29,12 Mb 223
1965. május 27. Kibővített pártbizottsági ülés
1. napirend: Ideológiai munkánk helyzete és feladatai
2. napirend: Szervezeti kérdés
7 149,84 Mb 585
1965. július 14. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Jelentés a munkás osztállyal kapcsolatos egyes feladatokról szóló központi bizottsági határozat végrehajtásának helyzetéről és a további feladatokról
2. napirend: Javaslat a megyei vezető pártszervek 1965. II. félévi munkatervére
3. napirend: Szervezeti kérdések, személyi javaslatok
4. napirend: Szóbeli tájékoztató az időszerű mezőgazdasági munkák állásáról
4 91,66 Mb 329
1965. november 9. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Jelentés Borsod-Abaúj-Zemplén megye általános helyzetéről és fejlesztésének elképzeléseiről
2. napirend: Tájékoztató a mezőgazdaság időszerű kérdéseiről
3. napirend: Szervezeti kérdések
4 82,39 Mb 375
1965. november 25. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Tájékoztató a Központi Bizottság 1965. november 18-19-20-i üléséről
2. napirend: Szervezeti kérdések
6 135,02 Mb 601
1966. január 17. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Javaslat a megye 1966. évi gazdasági terveinek teljesítésével kapcsolatos pártfeladatokra
2. napirend: Javaslat a megyei vezető pártszervek 1966. I. félévi munkatervére
8 154,11 Mb 754
1966. november 4-5. Pártértekezlet
1. napirend: A megyei pártbizottság beszámolója a végzett munkáról
2. napirend: A megyei revíziós bizottság jelentése
3. napirend: A megyei pártbizottság tagjainak és a kongresszusi küldöttek megválasztása
15 374,69 Mb 1398
1967. február 27. Előadás
A gazdasági mechanizmusról tartott előadás
3 80,33 Mb 212
1967. december 1. Pártbizottsági ülés
1. napirend: Szervezeti kérdések, munkaterv megtárgyalása
2. napirend: Szóbeli tájékoztató a Központi Bizottság 1967. november 23-24-i üléséről
3. napirend: Jelentés a gazdasági mechanizmus bevezetésének megyei tapasztalatairól
6 145,21 Mb 562
Új letöltések
Vissza a kategórialistához


A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.